"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”

นายปัญญา ราชไชย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ภาพกิจกรรมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของชาวบ้าน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล