"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฎิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการประเภทสามัญ 2563

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ

แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปี 2561-2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 แก้ไขฉบับที่ 1 ปี 2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล