"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”

นายปัญญา ราชไชย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 นายก
นายปัญญา ราชไชย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง

                                                     โทร   081-0540451

นายสุรพล         พิมพ์ปัดชา

นายสุรพล   พิมปัดชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง

                                                       โทร 089-8437541

  รูปผู้บริหาร

นางจำเนียร   เพชรโคตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง

                                                     โทร 089-8621580

   รูปผู้บริหาร 002

นายสุขสันต์   สุวรรณไชยรบ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง

                                                        โทร 087-2320962

 

นายจารึก นันทราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง
โทร 085-4603140

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล