"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”

นายปัญญา ราชไชย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

admin

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรประจำปี-2564ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรประจำปี-2564ดาวน์โหลด ประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี-2564ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรประจำปี-2564ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจำปี-2564ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจประจำปี-2564ดาวน์โหลด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล